Tomasz Bachanek

Urodził się w 1962 roku. Liceum Plastyczne ukończył w Kielcach w 1982 roku, a w 1988 roku został absolwentem PWSSP w Gdańsku. Uprawia malarstwo olejne i rysunek, a od czasu do czasu malarstwo ścienne. Prace Tomasza Bachanka znajdują się prywatnych kolekcjach na całym świecie i prezentowane były na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

TOP