Pamiętamy 1944

Autorem zdjęć jest Grzegorz Śledź.

TOP