O GALERII

Kupowanie sztuki dla przyjemności obcowania z nią oraz w celach inwestycyjnych wymaga innych umiejętności i wiedzy niż tradycyjne inwestycje w akcje czy obligacje.

Galeria Quadrilion oferuje kolekcjonerom oraz inwestorom możliwość inwestowania w dzieła sztuki o wyjątkowej jakości. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów i profesjonalistów mających wieloletnie doświadczenie na rynku sztuki i zarządzania aktywami.

Głównym obszarem działalności Galerii Quadrilion jest obrót dziełami sztuki.

Galeria Quadrilion jest miejscem spotkań nie tylko miłośników sztuki, ale także inwestorów i kolekcjonerów. Nasza wiedza z zakresu sztuki i finansów gwarantuje najwyższą jakość usług i pozwala oferować zupełnie nową jakość na rynku inwestowania w sztukę.

Zlokalizowana przy ulicy Mokotowskiej Galeria Quadrilion wspaniale wpisuje się w przestrzeń prestiżowego śródmieścia Warszawy, gdzie skupiają się siedziby najważniejszych firm i instytucji. Niepowtarzalny klimat okolicznych ulic tworzą prężnie działające butiki i energicznie rozwijające się firmy. Atmosfera jest tu pełna kreatywności i pomysłowości, które sprawiają, że otoczenie ulicy Mokotowskiej może równać się z podobnymi miejscami największych światowych metropolii.

Galeria Quadrilion to przestrzeń idealnie przystosowana do organizacji wystaw i spotkań biznesowych. Imponujące witryny, profesjonalne oświetlenie, nowoczesny design i przestrzenność galerii pozwalają doskonale prezentować twórczość artystów i organizować efektywne spotkania biznesowe.

Galeria Quadrilion organizuje wystawy nie tylko powszechnie uznanych artystów, takich jak Kiejstut Bereźnicki, Adam Marczukiewicz, Joanna Sarapata, Włodzimierz Szpinger czy Józef Wilkoń, ale również młodych twórców jak Maciej Durski, Dominik Jasiński czy Laura Wasilewska.

W galerii organizowane były również cieszące się ogromnym zainteresowaniem spotkania z wybitnymi specjalistami świata biznesu. Quadrilion gościł między innymi Briana Tracy’ego, Tony’ego Buzana czy Petera Cooka.

Łącząc obszar sztuki i pieniądza, galeria udostępniła swoją przestrzeń wspaniałemu wydarzeniu, jakim była wystawa zbiorowa wybitnych polskich artystów, połączona z aukcją charytatywną na rzecz podopiecznych Fundacji Anny Dymnej.

Galeria bierze także udział w przedsięwzięciach edukacyjnych - razem z Fundacją Zaczytani i wieloma znanymi osobistościami świata kultury i show biznesu stara się w oryginalny sposób przyczynić do podniesienia poziomu czytelnictwa.

OFERTA

Sprzedaż dzieł sztuki

Zarządzenie
kolekcjami firmowymi

Zarządzenie
kolekcjami idywidualnymi

Profesjonalne porady

Model biznesowy Galerii Quadrilion zakłada ścisłą współpracę z grupą już uznanych oraz także młodych artystów poprzez podpisanie z nimi długoterminowych umów. W ramach zawartej umowy Galeria Quadrilion gwarantuje artyście zakup jego najlepszych prac, które wybiorą nasi eksperci. Część z tych prac będzie sprzedawana na bieżąco głównie za granicą, ale także w Polsce, a część będzie zatrzymana w naszym Skarbcu jako produkt inwestycyjny i sprzedana po kilku lub kilkunastu latach po znacznym wzroście wartości dzieł.

Prowadzimy także szeroko pojęte doradztwo w zakresie Art Consultingu. Nasi eksperci doradzają przy zakupie określonych dzieł sztuki, poddając profesjonalnej i kierunkowej ocenie ich walory estetyczne oraz w szczególności potencjał inwestycyjny.

Jesteśmy doradcą i partnerem inwestycyjnym dla instytucji publicznych, firm, funduszy inwestycyjnych, banków oraz kolekcjonerów indywidualnych.

Naszą misją jest dialog pomiędzy sztuką a biznesem. Zapewniamy inwestorom nowatorskie i pewne formy lokowania kapitału w sztukę najlepszych artystów, zarówno tych już uznanych, jak też tych, którzy są młodzi i będą cenieni w perspektywie kilku lat, a wartość ich dzieł będzie stale wzrastała.

Właściwie zainwestowane pieniądze za naszym pośrednictwem mogą przynieść odpowiednią stopę zwrotu.

TOP