Marek Ruff

Jest twórcą kierunku decentrystycznego w sztuce. Pierwsza wystawa grupy decentrystów odbyła się w Paryżu w 1997 roku. Twórczość Ruffa to bogactwo współistniejących harmonijnie źródeł skrajnych doznań, które pozwalają odbiorcy w niekontrolowany sposób przesunąć punkt ciężkości dzieła sztuki w całkiem nieoczekiwanym kierunku.

TOP