Leszek Żegalski

Urodził się jako Leszek Michał Anioł Buonarotti Żegalski, znany też jako Maestro Żegalski, w 1959 roku na Śląsku Cieszyńskim. Był uczniem Jerzego Dudy-Gracza na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studiował także na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukończył w 1984 roku.

Był współzałożycielem Grupy Trzech, zwanej Tercetem Nadętym, z którą ogłaszał prowokacyjne manifesty artystyczne i podejmował prekursorskie działania na polu reklamy. W 1988 roku Żegalski otrzymał Grand Prix Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki Arsenał ’88. W tym samym roku artysta wyjechał do Niemiec, gdzie poświęcił się intensywnej pracy twórczej i wystawienniczej, zostając również członkiem wielu znaczących związków i stowarzyszeń. Artysta brał udział w wielu najważniejszych wydarzeniach artystycznych, m.in. w Targach Sztuki BIAF w Barcelonie, Targach Sztuki w Bazylei, Figuration Critique w Grand Palais w Paryżu. Leszek Żegalski wziął udział w ponad 200 wystawach indywidualnych i grupowych w Europie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Kanadzie i Japonii.

Leszek Żegalski uprawia malarstwo sztalugowe, plafonowe oraz freskowe. Jest autorem śmiałych koncepcji we współczesnym malarstwie plafonowym, które można oglądać w starych pałacach i posiadłościach na terenie Niemiec, Włoch, Francji i Szwajcarii. Obrazy Żegalskiego można znaleźć w zbiorach znanych kolekcjonerów niemieckich i szwajcarskich.

TOP