Kiejstut Bereźnicki

Urodził się w 1935 roku. Studia artystyczne ukończył w gdańskiej PWSSP (obecnie ASP). Był uczniem Stanisława Teisseyre'a i Jacka Żuławskiego. Dyplom uzyskał w roku 1958 w pracowni pierwszego z nich. Debiutował na przełomie lat 50. i 60. Swoje umiejętności malarskie kształtował w kręgu "szkoły sopockiej". W roku 1960 rozpoczął pracę pedagoga w macierzystej uczelni. Od roku 1982 kieruje pracownią malarstwa, a w latach 1981-1984 pełnił funkcję prorektora.

Kiejstut Bereźnicki wypracował własny styl malarstwa i rysunku. Prowadzi dialog z dziełami dawnych mistrzów. Inspiracje czerpie z barokowego malarstwa holenderskiego i polskiego portretu trumiennego. Jego prace wyróżnia logiczny związek ideałów filozoficznych z wartościami duchowymi. Poszukuje w nich sensu egzystencji człowieka, mówi o trwaniu i przemijaniu, interpretuje stany własnej duszy i umysłu. W scenach pasyjnych, procesjach, ucztach, zabawach karnawałowych, martwych naturach i portretach rejestruje byt współczesnego człowieka, przedstawia nową realność. W ostatnim okresie artysta tworzy liczne obrazy o tematyce rodzajowej, oparte na kanwie wspomnień z dzieciństwa.

TOP