Józef Wilkoń

Wybitny ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca plakatów i scenografii teatralnych. Zilustrował blisko dwie setki książek. Jest mistrzem w stosowaniu dynamicznej, rozlanej barwnej plamy skontrastowanej z graficzną kreską.
Urodził się w 1930 roku w Bogucicach koło Wieliczki. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom uzyskał w 1955 roku) oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom w 1954 roku). Zilustrował ponad 100 książek dla dzieci i dorosłych w kraju (między innymi Pana Tadeusza Mickiewicza, Leśmiana, Gałczyńskiego, Dantego, Rilkego, Petrarkę, Joyce’a) oraz ponad 60 książek za granicą.

TOP