Jakub Łęcki

Urodził się w 1961 roku w Warszawie. W latach 1983–1985 studiował na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku, a następnie na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1989 roku w pracowni profesora Stanisława Kulona. Praca dyplomowa zatytułowana „Kompozycja czaso–przestrzenna” była wystawiona w 1990 roku na Przeglądzie Najlepszych Dyplomów w Toruniu. Małe formy rzeźbiarskie kończył w pracowni profesora Piotra Gawrona.

W latach 1990 – 1992 był asystentem na Wydziale Rzeźby ASP w pracowni profesora Jana Kucza. W latach 1992–2000 był asystentem w pracowni profesora Stanisława Kulona, a w latach 2000–2005 asystentem w pracowni profesora Adama Myjaka. Obecnie prowadzi zajęcia z rzeźby na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP.

W 1997 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej: rzeźba na ASP w Warszawie. W roku 2005 obronił przewód habilitacyjny i uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od roku 2012 jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jednym z jego osiągnięć jest zdobycie głównej nagrody Grand Prix w 2003 r. na Międzynarodowym Konkursie SATYRYKON w Legnicy. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Specjalną za rzeźbę „Telewizja” w ogólnopolskim konkursie „Telemagia”, organizowanym przez Muzeum Karykatury w Warszawie i czasopismo „Tele Tydzień”, a w roku następnym - Nagrodę Specjalną za rzeźbę „Cymbały polskie” w ogólnopolskim konkursie „Tuba Satirica” w Toruniu.

TOP