Bożena Sacharczuk

Bożena Sacharczuk urodziła się w Nysie w 1972 roku. W 1998 roku ukończyła ceramikę na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP w pracowni profesor Krystyny Cybińskiej. Artystka jest związana zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest adiunktem w Pracowni Koła Garncarskiego profesor Katarzyny Koczyńskiej-Kielan na Wydziale Ceramiki i Szkła. Pełniła funkcję kierownika Katedry Ceramiki w kadencji 2012-2016.

Jest laureatką Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w 2006 roku oraz Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2007 roku.

Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu, Muzeum Ceramiki w Faenzie (Włochy), Muzeum Ceramiki w Zvardavie (Łotwa), Muzeum Ceramiki w Kohili (Estonia), Centrum Kultury w Kapfenbergu (Austria), kolekcji Galerii ON w Seulu (Korea Płd.) oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

TOP