Strategia

"Kiedy spotykają się bankierzy - rozmawiają o sztuce, kiedy spotykają się artyści - rozmawiają o pieniądzach" - Oscar Wilde

Kupowanie sztuki dla przyjemności obcowania z nią oraz w celach inwestycyjnych wymaga innych umiejętności i wiedzy niż tradycyjne inwestycje w akcje czy obligacje.

Galeria Quadrilion oferuje kolekcjonerom oraz inwestorom możliwość inwestowania w dzieła sztuki o wyjątkowej jakości. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów i profesjonalistów mających wieloletnie doświadczenie na rynku sztuki i zarządzania aktywami.

Głównym obszarem działalności Galerii Quadrilion jest obrót dziełami sztuki.

Zajmujemy się:

  • sprzedażą dzieł sztuki
  • wynajmem dzieł sztuki
  • leasingiem dzieł sztuki
  • profesjonalnymi poradami
  • kolekcjami firmowymi
  • zarządzaniem indywidualnymi kolekcjami

Model biznesowy Galerii Quadrilion zakłada ścisłą współpracę z grupą już uznanych oraz także młodych artystów poprzez podpisanie z nimi długoterminowych umów. W ramach zawartej umowy Galeria Quadrilion gwarantuje artyście zakup jego najlepszych prac, które wybiorą nasi eksperci. Część z tych prac będzie sprzedawana na bieżąco głównie za granicą, ale także w Polsce, a część będzie zatrzymana w naszym Skarbcu jako produkt inwestycyjny i sprzedana po kilku lub kilkunastu latach po znacznym wzroście wartości dzieł.

Prowadzimy także szeroko pojęte doradztwo w zakresie Art Consultingu. Nasi eksperci doradzają przy zakupie określonych dzieł sztuki, poddając profesjonalnej i kierunkowej ocenie ich walory estetyczne oraz w szczególności potencjał inwestycyjny.

Jesteśmy doradcą i partnerem inwestycyjnym dla instytucji publicznych, firm, funduszy inwestycyjnych, banków oraz kolekcjonerów indywidualnych.

Naszą misją jest dialog pomiędzy sztuką a biznesem. Zapewniamy inwestorom nowatorskie i pewne formy lokowania kapitału w sztukę najlepszych artystów, zarówno tych już uznanych, jak też tych, którzy są młodzi i będą cenieni w perspektywie kilku lat, a wartość ich dzieł będzie stale wzrastała.

Właściwie zainwestowane pieniądze za naszym pośrednictwem mogą przynieść odpowiednią stopę zwrotu.

Gdzie jesteśmy?

Galeria Quadrilion

ul. Mokotowska 59

00-542 Warszawa

tel. +48 22 522 78 78