Pani Carmen Tarcha - Prezes Zarządu Quadrilion S.A. podpisała umowę z wydawnictwem Warsaw Voice S.A. publikującym polski miesięcznik w języku angielskim

Pismo opisuje wydarzenia w Polsce i Europie Środkowej. Skierowane jest głównie do obcokrajowców (biznesmenów, przedstawicieli instytucji międzynarodowych) zainteresowanych Polską i regionem. Prezentuje wiadomości polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturalne. Oprócz prenumeraty, The Warsaw Voice jest dystrybuowany w wielu prestiżowych hotelach w całej Polsce.

Długoterminowa umowa dotyczy publikacji w każdym numerze miesięcznika The Warsaw Voice - w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - artykułów o polskiej sztuce współczesnej i sukcesach polskich współczesnych artystów na arenie międzynarodowej.

Gdzie jesteśmy?

Galeria Quadrilion

ul. Mokotowska 59

00-542 Warszawa

tel. +48 22 522 78 78